• ข่าว-bg-22

ทำความเข้าใจการจัดอันดับ IP: การปกป้องแบตเตอรี่ของคุณ

ทำความเข้าใจการจัดอันดับ IP: การปกป้องแบตเตอรี่ของคุณ

 

การแนะนำ

ทำความเข้าใจการจัดอันดับ IP: การปกป้องแบตเตอรี่ของคุณระดับการป้องกันทางเข้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสิ่งสำคัญระดับ IP ซึ่งวัดความสามารถของอุปกรณ์ในการทนต่อการบุกรุกจากของแข็งและของเหลว มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานแบตเตอรี่ต่างๆบทความนี้เจาะลึกถึงความสำคัญของการจัดอันดับ IP มาตรฐานการทดสอบ และบทบาทที่สำคัญในการใช้งานแบตเตอรี่ต่างๆ

การจัดอันดับ IP คืออะไร?

ระดับ IP (Ingress Protection) ประเมินความสามารถของตัวเครื่องในการต้านทานการซึมผ่านของวัตถุภายนอกและน้ำโดยทั่วไปจะแสดงในรูปแบบ IPXX โดยที่ XX แทนตัวเลขสองหลักที่ระบุระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน

ทำความเข้าใจกับการจัดอันดับ IP

การจัดอันดับ IP ประกอบด้วยตัวเลขสองหลัก:

 • เลขตัวแรก: แสดงถึงการป้องกันวัตถุแข็ง (เช่น ฝุ่นและเศษขยะ)
 • เลขตัวที่สอง: ระบุถึงการป้องกันของเหลว (เช่น น้ำ)

ตารางด้านล่างสรุปการจัดอันดับ IP ทั่วไปและความหมาย:

เลขตัวแรก ความหมาย เลขตัวที่สอง ความหมาย
0 ไม่มีการป้องกัน 0 ไม่มีการป้องกัน
1 ป้องกันวัตถุ >50 มม 1 ป้องกันน้ำหยดในแนวตั้ง
2 ป้องกันวัตถุ >12.5 มม 2 ป้องกันน้ำหยดได้ถึง 15° จากแนวตั้ง
3 ป้องกันวัตถุ >2.5 มม 3 ป้องกันการพ่นน้ำ
4 ป้องกันวัตถุ >1.0 มม 4 ป้องกันน้ำกระเซ็น
5 ป้องกันฝุ่น 5 ป้องกันการฉีดน้ำ
6 กันฝุ่น 6 ป้องกันการฉีดน้ำอันทรงพลัง
7 ดำน้ำได้ลึกถึง 1 เมตร 7 ดำน้ำได้ลึกถึง 1 เมตร ระยะเวลาสั้นๆ
8 ดำน้ำได้ลึกเกิน 1 เมตร 8 การแช่อย่างต่อเนื่องที่ความลึกเกิน 1 เมตร

วัตถุประสงค์ของการทดสอบระดับ IP

การทดสอบระดับ IP จะประเมินความสามารถของตู้เป็นหลักในการป้องกันของแข็งและของเหลวเข้าไป ปกป้องวงจรภายในและส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆ จากการสัมผัสอันตรายโดยตรง

การใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจำเป็นต้องมีการจัดอันดับ IP ที่แตกต่างกัน ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการใช้งานเฉพาะตัวอย่างเช่น ไฟถนนกลางแจ้งต้องมีการออกแบบที่กันน้ำและกันฝุ่นเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพอากาศต่างๆ

คำอธิบายโดยละเอียดและการประยุกต์ใช้ระดับการป้องกัน IP

ตามมาตรฐานสากล EN 60529/IEC 529 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องวงจรภายในและส่วนประกอบที่สำคัญต่อไปนี้คือระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำทั่วไป:

ระดับการป้องกันฝุ่น

ระดับการป้องกันฝุ่น คำอธิบาย
IP0X ไม่มีการป้องกัน
IP1X ป้องกันวัตถุ >50 มม
IP2X ป้องกันวัตถุ >12.5 มม
IP3X ป้องกันวัตถุ >2.5 มม
IP4X ป้องกันวัตถุ >1.0 มม
IP5X ป้องกันฝุ่นที่เป็นอันตรายแต่ความหนาแน่นของฝุ่นไม่ครบถ้วน
IP6X กันฝุ่น

ระดับการป้องกันน้ำ

ระดับการป้องกันน้ำ คำอธิบาย
IPX0 ไม่มีการป้องกัน
IPX1 การทดสอบน้ำหยดในแนวตั้ง อัตราหยด: 1 0.5 มม./นาที ระยะเวลา: 10 นาที
IPX2 การทดสอบน้ำหยดแบบเอียง อัตราหยด: 3 0.5 มม./นาที สี่ครั้งต่อพื้นผิว ระยะเวลา: 10 นาที
IPX3 การทดสอบการพ่นน้ำ อัตราการไหล: 10 ลิตร/นาที ระยะเวลา: 10 นาที
IPX4 การทดสอบน้ำกระเซ็น อัตราการไหล: 10 ลิตร/นาที ระยะเวลา: 10 นาที
IPX5 การทดสอบแรงดันน้ำ อัตราการไหล: 12.5 ลิตร/นาที 1 นาทีต่อตารางเมตร ขั้นต่ำ 3 นาที
IPX6 การทดสอบแรงดันน้ำอันทรงพลัง อัตราการไหล: 100 ลิตร/นาที 1 นาทีต่อตารางเมตร ขั้นต่ำ 3 นาที
IPX7 ดำน้ำได้ลึกถึง 1 เมตร ระยะเวลา: 30 นาที
IPX8 การแช่น้ำอย่างต่อเนื่องเกินความลึก 1 ม. ตามที่ผู้ผลิตกำหนด เข้มงวดกว่า IPX7

รายละเอียดทางเทคนิคของการจัดอันดับ IP ในการใช้งานแบตเตอรี่

ความสำคัญของเทคโนโลยีกันน้ำ

สำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้กลางแจ้งหรือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เทคโนโลยีกันน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญการที่น้ำและความชื้นเข้าไปไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกด้วยดังนั้นผู้ผลิตแบตเตอรี่ต้องใช้มาตรการกันน้ำที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการออกแบบและการผลิต

การจัดอันดับ IP และเทคโนโลยีการปิดผนึก

เพื่อให้บรรลุระดับการป้องกัน IP ที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตแบตเตอรี่มักจะใช้เทคโนโลยีการปิดผนึกต่อไปนี้:

 1. น้ำยาซีลกันน้ำ: มีการใช้น้ำยาซีลกันน้ำแบบพิเศษที่ข้อต่อของปลอกแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกอย่างราบรื่นและป้องกันน้ำเข้า
 2. ซีลโอริง: ซีลโอริงใช้ที่ส่วนเชื่อมต่อระหว่างฝาครอบแบตเตอรี่และเคสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซีลและป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าไป
 3. การเคลือบพิเศษ: เคลือบกันน้ำบนพื้นผิวของปลอกแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความสามารถในการกันน้ำและป้องกันวงจรภายในจากความเสียหายจากความชื้น
 4. การออกแบบแม่พิมพ์ที่แม่นยำ: การออกแบบแม่พิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมช่วยให้มั่นใจว่ามีการผสานรวมกล่องแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา ทำให้เกิดฝุ่นและการกันน้ำที่สูงขึ้น

การใช้งานทั่วไปของแบตเตอรี่พิกัด IP

แบตเตอรี่บ้าน

สถานการณ์ภายในอาคาร (เช่น แบตเตอรี่สำหรับบ้านที่ติดตั้งในอาคาร): โดยทั่วไปแล้ว ระดับ IP ที่ต่ำกว่า เช่น IP20 อาจเพียงพอสำหรับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งโดยทั่วไปได้รับการควบคุมและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดฝุ่นหรือความชื้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงในระยะยาวและความปลอดภัยของอุปกรณ์

สถานการณ์กลางแจ้ง (เช่น แบตเตอรี่สำหรับบ้านที่ติดตั้งกลางแจ้ง): สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งกลางแจ้ง เช่น แบตเตอรี่เก็บพลังงานในบ้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทนต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝน ฝุ่นที่เกิดจากลม และความชื้นสูงดังนั้น แนะนำให้เลือกใช้ระดับ IP ที่สูงกว่า เช่น IP65 หรือสูงกว่าอัตราเหล่านี้ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย

 • ระดับการป้องกันที่แนะนำ: IP65 หรือสูงกว่า
 • รายละเอียดทางเทคนิค: การใช้สารประกอบการซีลที่มีความแข็งแรงสูงและซีลโอริงทำให้มั่นใจได้ว่าการซีลเคสที่เหนือกว่า ป้องกันน้ำและฝุ่นซึมเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม: แบตเตอรี่เก็บพลังงานในบ้านมักจะเผชิญกับสภาพอากาศที่เปียกชื้นและแปรปรวนกลางแจ้งเป็นเวลานานดังนั้นความสามารถในการกันน้ำและกันฝุ่นที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องวงจรภายใน การยืดอายุแบตเตอรี่ และการรักษาประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

บล็อกและผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่บ้านที่เกี่ยวข้อง:

แบตเตอรี่อาร์วี

ในฐานะแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ แบตเตอรี่ RV มักเผชิญกับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งและสภาพถนนที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องการการป้องกันน้ำกระเซ็น ฝุ่น และแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพ

 • ระดับการป้องกันที่แนะนำ: อย่างน้อย IP65
 • รายละเอียดทางเทคนิค: การออกแบบปลอกแบตเตอรี่ควรใช้วัสดุกันน้ำที่มีความแข็งแรงสูง และแผงวงจรภายในควรเคลือบด้วยชั้นกันน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีความเสถียรในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและระหว่างการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง
 • ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม: แบตเตอรี่ RV จำเป็นต้องรักษาความน่าเชื่อถือในระยะยาวในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งแคมป์และการเดินทางในป่าดังนั้นความสามารถในการกันน้ำและกันฝุ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และการรักษาประสิทธิภาพ

บล็อกและผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ rv ที่เกี่ยวข้อง:

แบตเตอรี่รถกอล์ฟ

แบตเตอรี่รถกอล์ฟมักใช้กับสนามหญ้ากลางแจ้ง และต้องต้านทานความชื้นจากหญ้าและฝนเป็นครั้งคราวดังนั้นการเลือกระดับการป้องกันที่เหมาะสมสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระดับการป้องกันที่แนะนำ: IP65
 • รายละเอียดทางเทคนิค: ปลอกแบตเตอรี่ควรได้รับการออกแบบให้เป็นแม่พิมพ์เสาหิน และควรใช้สารปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพสูงที่ข้อต่อเพื่อให้แน่ใจว่ากันน้ำได้แผงวงจรภายในควรใช้การเคลือบกันน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมที่เปียกและชื้น
 • ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม: แบตเตอรี่รถกอล์ฟมักใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีหญ้าซึ่งเสี่ยงต่อน้ำ ทำให้ความสามารถในการกันน้ำและกันฝุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องแบตเตอรี่จากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก

บล็อกและผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถกอล์ฟที่เกี่ยวข้อง:

ระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์

ระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปจะติดตั้งในอาคาร แต่อาจเผชิญกับความท้าทาย เช่น ฝุ่น ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

 • ระดับการป้องกันที่แนะนำ: อย่างน้อย IP54
 • รายละเอียดทางเทคนิค: โครงสร้างการซีลหลายชั้น การเคลือบกันน้ำที่ทนต่อสภาพอากาศบนพื้นผิวเคส และการป้องกันพิเศษสำหรับแผงวงจรภายใน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มั่นคงในระยะยาวในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
 • ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม: ระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำงานในอุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดล้อมที่อาจกัดกร่อนสูงดังนั้นข้อกำหนดด้านฝุ่นและน้ำที่สูงจึงช่วยปกป้องอุปกรณ์จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บล็อกและผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถกอล์ฟที่เกี่ยวข้อง:

บทสรุป

การจัดอันดับ IP ไม่ได้เป็นเพียงข้อกำหนดทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันที่สำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายการเลือกระดับการป้องกัน IP ที่เหมาะสมสามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และรับประกันความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานในบ้าน แบตเตอรี่ RV แบตเตอรี่รถกอล์ฟ หรือระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเลือกระดับการป้องกันที่เหมาะสมซึ่งปรับให้เหมาะกับสถานการณ์การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องอุปกรณ์จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก

คามาดะ พาวเวอร์ is ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 อันดับแรกข้อเสนอที่เก็บแบตเตอรี่ออกแบบเองโซลูชันที่มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการจัดอันดับ IP ส่วนบุคคล ประสิทธิภาพการกันน้ำ และการป้องกันฝุ่น โดยนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดอันดับ IP

การจัดอันดับ IP หมายถึงอะไร?

ระดับ IP (ระดับการป้องกันน้ำเข้า) บ่งบอกถึงความสามารถของอุปกรณ์ในการต้านทานการบุกรุกจากของแข็ง (หลักแรก) และของเหลว (หลักที่สอง)โดยให้การวัดมาตรฐานในการป้องกันปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นและน้ำ

จะตีความการจัดอันดับ IP ได้อย่างไร

การจัดอันดับ IP จะแสดงเป็น IPXX โดยที่ตัวเลข XX แสดงถึงระดับการป้องกันที่แตกต่างกันตัวเลขหลักแรกอยู่ระหว่าง 0 ถึง 6 หมายถึงการป้องกันของแข็ง ในขณะที่หลักที่สองอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 หมายถึงการป้องกันของเหลวตัวอย่างเช่น IP68 หมายความว่าอุปกรณ์กันฝุ่น (6) และสามารถทนต่อการแช่น้ำอย่างต่อเนื่องเกินความลึก 1 เมตร (8)

อธิบายแผนภูมิคะแนน IP

แผนภูมิการจัดอันดับ IP อธิบายความหมายของตัวเลขการจัดอันดับ IP แต่ละหลักสำหรับของแข็ง ระดับ IP มีตั้งแต่ 0 (ไม่มีการป้องกัน) ถึง 6 (กันฝุ่น)สำหรับของเหลว ระดับพิกัดตั้งแต่ 0 (ไม่มีการป้องกัน) ถึง 8 (การแช่อย่างต่อเนื่องเกินความลึก 1 เมตร)

IP67 กับ IP68: อะไรคือความแตกต่าง?

ทั้ง IP67 และ IP68 บ่งบอกถึงระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับสูง แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอุปกรณ์ IP67 สามารถทนต่อการแช่ในน้ำลึกสูงสุด 1 เมตรเป็นเวลา 30 นาที ในขณะที่อุปกรณ์ IP68 สามารถรองรับการแช่น้ำอย่างต่อเนื่องเกินความลึก 1 เมตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ระดับ IP สำหรับโทรศัพท์กันน้ำ

โดยทั่วไปแล้วโทรศัพท์กันน้ำจะมีระดับ IP67 หรือ IP68 เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทนต่อการแช่น้ำได้และได้รับการป้องกันฝุ่นเข้าไปช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์ได้อย่างมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือมีฝุ่นมากโดยไม่เกิดความเสียหาย

ระดับ IP สำหรับกล้องกลางแจ้ง

กล้องกลางแจ้งต้องมีระดับ IP เช่น IP65 หรือสูงกว่า จึงทนทานต่อฝุ่น ฝน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ระดับเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

ระดับ IP สำหรับนาฬิกาอัจฉริยะ

สมาร์ทวอทช์มักจะมีระดับ IP67 หรือ IP68 ซึ่งทำให้ทนทานต่อฝุ่นและน้ำการให้คะแนนเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถสวมนาฬิกาอัจฉริยะระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ว่ายน้ำหรือเดินป่าได้โดยไม่ต้องกังวลกับความเสียหายจากน้ำ

มาตรฐานการจัดอันดับ IP

การจัดระดับ IP เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ระบุไว้ใน IEC 60529 มาตรฐานเหล่านี้ระบุขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดขอบเขตการป้องกันที่อุปกรณ์มีต่อของแข็งและของเหลว

การจัดอันดับ IP มีการทดสอบอย่างไร?

การจัดอันดับ IP ได้รับการทดสอบโดยใช้ขั้นตอนมาตรฐานซึ่งอุปกรณ์ต้องอยู่ภายใต้สภาวะเฉพาะของการซึมผ่านของอนุภาคของแข็ง (ฝุ่น) และของเหลว (น้ำ)การทดสอบทำให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือในการพิจารณาความสามารถในการป้องกันของอุปกรณ์

ระดับ IP ใดที่เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง

สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง แนะนำให้ใช้ระดับ IP ขั้นต่ำที่ IP65การให้คะแนนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ได้รับการปกป้องจากฝุ่นละอองและการฉีดน้ำแรงดันต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศ


เวลาโพสต์: Jul-06-2024